Teorija

Uzdevumi

1. Izvēlies pēckara saimniecības raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izvēlies atbildi jautājumam par rūpniecības atjaunošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nosaki rūpniecību raksturojoša attēla atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Analizē datus un atbildi jautājumus par rūpniecības attīstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Analizē statistikas datus par rūpniecības nozarēm

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Analizē datus par lauksaimniecības attīstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Analizē tekstu par lauksaimniecību un nosaki pareizās atbildes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Nosaki pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Analizē datus un papildini tekstu par lauksaimniecību

Grūtības pakāpe: augsta

12
13. Izvēlies pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Nosaki skaidroto jēdzienu par naudas sistēmu

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Analizē naudas attēlus

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Izvēlies naudaszīmi raksturojošu aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Nosaki pareizās atbildes bankas raksturojumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Izvēlies atbilstošo transporta attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Nosaki sociālā atbalsta pasākumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Atzīmē atbilstošo attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Izvēlies pareizo spriedumu par izglītību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Nosaki pareizos attēlu raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Savieto procesus saimniecībā ar to cēloņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Rūpniecības attīstība un nozares

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Lauksaimniecības attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Finanses un sociālais atbalsts

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Sabiedrības sociālais nodrošinājums un drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Saimniecības nozaru raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Metodiskie materiāli