Teorija

Uzdevumi

1. Izvēlies pēckara saimniecības raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izvēlies atbildi jautājumam par rūpniecības atjaunošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nosaki rūpniecību raksturojoša attēla atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Savieto rūpniecības nozares ar to produkciju

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Analizē datus un atbildi jautājumus par rūpniecības attīstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Analizē statistikas datus par rūpniecības nozarēm

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Analizē datus par lauksaimniecības attīstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Analizē tekstu par lauksaimniecību un nosaki pareizās atbildes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nosaki pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Analizē datus un papildini tekstu par lauksaimniecību

Grūtības pakāpe: augsta

12
14. Izvēlies pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Nosaki skaidroto jēdzienu par naudas sistēmu

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Analizē naudas attēlus

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Izvēlies naudaszīmi raksturojošu aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Nosaki pareizās atbildes bankas raksturojumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Izvēlies atbilstošo transporta attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Nosaki sociālā atbalsta pasākumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Atzīmē atbilstošo attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Izvēlies pareizo spriedumu par izglītību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Nosaki pareizos attēlu raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Savieto procesus saimniecībā ar to cēloņiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Rūpniecības attīstība un nozares

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Lauksaimniecības attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Finanses un sociālais atbalsts

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Sabiedrības sociālais nodrošinājums un drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Saimniecības nozaru raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem