Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Naudas sistēma 1p.
2. Savieto rūpniecības nozares ar to produkciju 3p.
3. Izvēlies atbildi jautājumam par rūpniecības atjaunošanu 1p.
4. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts 1p.
5. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu 1p.
6. Nosaki pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem 2p.
7. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem 1p.
8. Analizē naudas attēlus 2p.
9. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus 2p.
10. Nosaki pareizās atbildes bankas raksturojumam 1p.