Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Analizē datus un atbildi jautājumus par rūpniecības attīstību 2p.
2. Analizē datus un papildini tekstu par lauksaimniecību 12p.
3. Izvēlies naudaszīmi raksturojošu aprakstu 1p.
4. Nosaki skaidroto jēdzienu par naudas sistēmu 1p.
5. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem 1p.
6. Nosaki pareizos attēlu raksturojumus 2p.
7. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību 3p.