Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Izvēlies pēckara saimniecības raksturojumu 1p.
2. Nosaki rūpniecību raksturojoša attēla atbildi 1p.
3. Savieto rūpniecības nozares ar to produkciju 3p.
4. Analizē statistikas datus par rūpniecības nozarēm 2p.
5. Izvēlies pareizo krīzes ietekmes skaidrojumu 1p.
6. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību 3p.
7. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus 2p.