Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izvēlies pareizos personības raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Atpazīsti personību un raksturo

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Izvēlies pareizās atbildes

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Atšifrē saīsinājumu nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Raksturo procesus attēlā I

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Raksturo procesus attēlā II (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Raksturo Baltijas ceļa iekļaušanu UNESCO sarakstā (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Izvērtē apgalvojumus par procesiem

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Vērtē notikuma nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Izvēlies pareizos apgalvojumus

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Papildini tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Saisti attēlu ar atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Nosaki pieņemtos likumus

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Nosaki atjaunoto svētku dienu

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Lieto pareizos jēdzienus tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Papildini attēla informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. Atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Atlasi pareizos jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Savieto skaidrojumu un organizāciju

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
29. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
30. Atbildi jautājumu par attēlu

Grūtības pakāpe: zema

1
31. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Nosaki notikuma sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Atbildi jautājumu par apvērsumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. Savieto datumu un tā skaidrojumu

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Notikumi Atmodas gaitā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Personības un sabiedrība Atmodas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Jēdzienu, saīsinājumu un formulējumu lietojums, raksturojot procesus

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Pārskats par procesiem un tajos iesaistīto lomu

Grūtības pakāpe: vidēja

11
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem