Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 4p.
2. Atšifrē saīsinājumu nozīmi 2p.
3. Nosaki atceres un svētku dienas 1p.
4. Nosaki atceres un svētku dienas 1p.
5. Lieto pareizos jēdzienus tekstā 6p.
6. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu 1p.
7. Atlasi pareizos jēdzienus 2p.
8. Savieto skaidrojumu un organizāciju 4p.
9. Nosaki attēla parakstu 1p.