STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Politika Baltijas valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Ārpolitika un drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reģionālā sadarbība

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Pilsonības problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ekonomika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Baltieši pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Dzīve kapitālismā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sabiedrības integrācija

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Notikumi Baltijas valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Notikumi Baltijas valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Ievērojamas personas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Baltijas valstu iekšpolitika un ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Minoritāšu un pilsonības problēmas Baltijas valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Baltijas valstu ekonomika

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Baltieši pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Sabiedrības integrācija un dzīve kapitālismā

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem