Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām 1p.
2. Raksturo procesus attēlā 1p.
3. Papildini tekstu 6p.
4. Sakārto hronoloģiskā secībā 4p.
5. Atbildi jautājumu par attēlu 1p.
6. Atbildi jautājumu par apvērsumu 2p.
7. Savieto datumu un tā skaidrojumu 4p.
8. Atbildi jautājumu 1p.