1. klase

 1. Zīmēšana

 2. Grafika un glezniecība

 3. Ainava

 4. Klusā daba

 5. Mākslas muzejs

 6. Keramika

 7. Tekstils

 8. Krāsas, krāsu jaukšana

 9. Faktūra

2. klase

 1. Krāsu aplis, pretkrāsas

 2. Pretkrāsu jaukšana. Brūnā krāsa

 3. Siltās un vēsās krāsas

 4. Ritms

 5. Arhitektūra

 6. Origami

 7. Kolāža

 8. Portrets

 9. Zīme

 10. Karogs

 11. Dizains

3. klase

 1. Ainava un apgaismojums

 2. Telpiskums klusajā dabā

 3. Ornaments. Sengrieķu traukus rotājošie ornamenti

 4. Sengrieķu trauku tipi

 5. Kultūras vērtības

 6. Krāsa

  1. Akvareļglezniecība

  2. Akvareļglezniecības paņēmieni

  3. Ilustrācija

4. klase

 1. Līnija, stilizācija, ritms

  1. Līniju veidi

  2. Līniju ritms

  3. Stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā

 2. Faktūra, tās attēlojums

  1. Faktūra

  2. Eļļas glezniecība

  3. Eļļas glezniecības paņēmieni

5. klase

 1. Apjoms, gaisma un ēna

 2. Forma, uzbūve un perspektīva

 3. Stils, dizains

  1. Stils

  2. Skatloga dizains

 4. Ritms, simbols

 5. Cilvēka figūra

  1. Cilvēka figūras proporcijas. Vēsturiskais, sadzīves žanrs

  2. Informatīvais dizains

  3. Informatīvais dizains. Plakāts

 6. Krāsu salikumi. Vitrāža

  1. Krāsu salikumi

  2. Krāsu vizuālās īpašības

  3. Vitrāža

 7. Krāsu īpašības

  1. Krāsa kā simbols

  2. Krāsu optiskā sajaukšanās

6. klase

 1. Telpa un kompozīcija

  1. Ainava, ainavas kompozīciju veidi

  2. Gaisa perspektīva, acu augstums

  3. Optiskās ilūzijas

 2. Forma, tēlniecība

  1. Līnija, gravējums pirmatnējā mākslā

  2. Tēlniecība

 3. Ritms un ornaments, kompozīcija

  1. Ritms, ornaments

  2. Kompozīcija. Līdzsvars

 4. Mākslas darbu kolekcija. Žanri. Krāsa. Apjoms un dekorativitāte

  1. Mākslas darbu kolekcija. Žanri. Krāsa

  2. Krāsu saskaņošana

  3. Apjoms un dekorativitāte

 5. Portrets glezniecībā

 6. Dizains, vizuālā informācija

  1. Senās rakstu zīmes

  2. Grafiskais dizains

  3. Reklāma

7. klase

 1. Siluets, kompozīcija plaknē, līdzsvars

  1. Silueta izteiksmīgums

  2. Kompozīcija plaknē - siluets un krāsa

  3. Kompozīcija plaknē - krāsa un līdzsvars

 2. Forma, telpa. Skata punkta izvēle

  1. Skata punkts, perspektīva

8. klase

 1. Vizuālie dzejoļi

 2. Teksts - grafiska zīme

 3. Perspektīva

 4. Ķīnas ainavu glezniecība

 5. Pols Sezans

 6. Telpiskums. Stilizācija

 7. Klasicisma glezniecība

 8. Baroka glezniecība

 9. Portrets tēlniecībā

 10. Stilizēts portrets

 11. Impresionisms

9. klase

 1. Mākslas darbu kolekcija

 2. Impresionisms

 3. Postimpresionisms

 4. Simetrija un asimetrija

 5. Kompozīcija

 6. Definīcijas

 7. Mākslas darba raksturojums

 8. Postmodernisms

 9. Popārts

 10. Tekstilmāksla. Aušana

 11. Latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes

 12. Modernisms

 13. Futūrisms

 14. Hepenings