Teorija

Uzdevumi

1. Simetriskais, asimetriskais līdzsvars

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Aptuvenā simetrija (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Asimetrija, aptuvenā simetrija

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Simetriskas, asimetriskas kompozīcijas raksturojums (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Simetrija, asimetrija klusajā dabā

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Asimetriskais līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Simetrija, asimetrija, līdzsvara radīšanas iespējas

Grūtības pakāpe: zema

3

Testi

1. Simetriska, asimetriska kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem