Teorija

Uzdevumi

1. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ritms, ornaments. Ģeometriskais ornaments

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ritms, ornaments. Ornamentu veidu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Ritms, ornaments. Metriskais ritms ornamentos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, metriskais ritms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Ritms, ornaments. Arabeska

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ritms, ornaments. Sengrieķu, ķeltu ornaments

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Ritms, ornaments. Ķīniešu ornaments

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ritms, ornaments. Arabeska, ķīniešu ornaments (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Ritms, ornaments. Ornamentu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Trauku rotāšanas principi. Dažādu kultūru trauku rotāšanas principi

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Trauku rotāšanas principi. Raksturīgās pazīmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Trauku rotāšanas principi. Krētas kultūras keramika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Trauku rotāšanas principi. Janšao un Krētas keramika (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Trauku rotāšanas principi. Orientālais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Trauku rotāšanas principi. Melnfigūru un sarkanfigūru stils

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Trauku rotāšanas principi. Trauku apgleznošanas stili Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Trauku rotāšanas principi. Trauku apgleznošana dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem