Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšanas raksturīgās iezīmes dažādās kultūrās. 3p.
2. Trauku rotāšanas principi. Raksturīgās pazīmes. 6p.
3. Trauku rotāšanas principi. Janšao un Krētas keramika 4p.
4. Trauku rotāšanas principi. Orientālais stils 2p.
5. Trauku rotāšanas principi. Melnfigūru un sarkanfigūru stils 4p.
6. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšanas iezīmes dažādās kultūrās 2p.