Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Trauku rotāšanas principi. Dažādu kultūru trauku rotāšanas principi 2p.
2. Trauku rotāšanas principi. Raksturīgās pazīmes. 6p.
3. Trauku rotāšanas principi. Krētas kultūras keramika 2p.
4. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšanas raksturīgās iezīmes dažādās kultūrās. 3p.
5. Trauku rotāšanas principi. Janšao un Krētas keramika 4p.