Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, metriskais ritms 4p.
2. Ritms, ornaments. Ornamentu veidu pazīmes 4p.
3. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, to pazīmes 2p.
4. Ritms, ornaments. Sengrieķu, ķeltu ornaments 2p.
5. Ritms, ornaments. Arabeska, ķīniešu ornaments 4p.
6. Ritms, ornaments. Ornamentu raksturīgās pazīmes 2p.