Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi 2p.
2. Ritms, ornaments. Ģeometriskais ornaments 2p.
3. Ritms, ornaments. Ornamentu veidu pazīmes 4p.
4. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, to pazīmes 2p.
5. Ritms, ornaments. Metriskais ritms ornamentos 4p.
6. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, metriskais ritms 4p.