Svarīgi!
Ritms – vienādu vai līdzīgu elementu vairākkārtēja atkārtošanās noteiktā intervālā.
1.JPG
Attēlā – vāzes virsmu rotā ritmiski izkārtoti melni rūtoti un balti četrstūri
 
Tulkojumā no grieķu valodas vārds rhytmos nozīmē vienmērīgums, saskaņotība.
 
Metrisks ritms veidojas, ja vienādos intervālos izkārto vienādus elementus. Mazākais elementu skaits – trīs elementi.
 
2.jpg
Attēlā trauka virsma rotāta metriskā ritmā (vienmērīgi mainās apļveida simboli un vertikālās līnijas)
 
Brīvais ritms veidojas, ja elementi vai intervāli starp elementiem nav vienādi.
Svarīgi!
Ornaments ir rotājums, kura zīmes ietver sevī informatīvu saturu, tām katrai ir sava nozīme.
Ornamentu veidojošās zīmes radušās senos laikos kā simboli, ar kuru palīdzību cilvēki centās ietekmēt dabas spēkus. Laika gaitā šie simboli zaudēja savu maģisko nozīmi, pārtopot par rotājumu apģērbam vai sadzīves priekšmetiem. Ornamenta pazīmes – to veidojošo motīvu atkārtošanās, ritma ievērošana.
 
12.jpg
Attēlā spirālveida ornaments grīdas mozaīkā, Senā Grieķija
 
Ornamentu iedala vairākās grupās pēc elementiem, kuri tiek izmantoti ornamenta veidošanā: ģeometriskais ornaments, augu jeb florālais, dzīvnieku jeb zoomorfais un cilvēku jeb antropomorfais ornaments (tiek attēlotas stilizētas cilvēku figūras). Ornamentu veidi bieži vien ir saistīti, tie pāriet no vienas grupas otrā.
 
  • Ģeometrisko ornamentu veido punkti, dažāda rakstura līnijas (taisnas, liektas, lauztas), apļi, rombi, daudzstūri, krusti, spirāles, meandrs.
 
15.jpg
Attēlā meandrs
 
13.jpg
Attēlā ģeometriskais ornaments grīdas mozaīkā, Senā Grieķija
  • Augu ornamentu veido stilizētas lapas, ziedi, augļi.
 
18.JPG
Attēlā stilizēti augi
  • Dzīvnieku jeb zoomorfo ornamentu veido stilizētas reālu vai izdomātu dzīvnieku figūras.
 
19.JPG
Attēlā stilizēts drakons
  • Antropomorfo ornamentu veido stilizētas cilvēku figūras.
 
20.jpg
Attēlā rotājumu veido cilvēku figūras
 
Ornamenti dažkārt tiek dēvēti to kultūru vārdā, kurās tie tapuši.
  • Arābu ornaments jeb arabeska – to veido ģeometriski elementi un stilizētas augu formas. Elementi ir cieši viens ar otru savijušies, ornaments pilnībā noklāj rotājamo virsmu. Šos elementus var papildināt arābu alfabēta burti.
 
21.jpg
Attēlā stilizēti augi akmens griezumos
 
23.jpg
Attēlā stilizēti augi
  • Sengrieķu ornaments – meandrs, ģeometriskas formas un viļņveidīgas, izliektas līnijas.
 
11.JPG
Attēlā sengrieķu ornamenti
  • Ķeltu ornaments – stilizēti pinumi. Pastāv uzskats, ka šie pinumi simbolizē cilvēka liktens sarežģītos pavērsienus.
 
24.png
Attēlā ķeltu mezgls
 
25.jpg
Attēlā ķeltu krusts ar ķeltu mezglu rotājumiem
 
86.png
Attēlā ķeltu mezgls
  • Ķīniešu ornaments – ziedu zīmējumi, kas savstarpēji savienoti ar smalkiem ziedu kātiņiem.
 
26.jpg
Attēlā ziedi trauka rotājumos