Teorija

Krētas kultūra
Krētas keramikai raksturīga izsmalcinātība, formu dažādība. Krētā traukus rotāja dažādi dekoratīvie elementi – stilizēti augi, ziedi, putni, jūras zemūdens pasaules iemītnieki. Dekoratīvie elementi tika saskaņoti ar trauka formu. Dekoratīvos elementus parasti izkārtoja asimetriski.
 
Par visievērojamākajiem no Krētas keramikas uzskata Kamāres stila traukus (nosaukums cēlies no Kamāres alas, kurā šos traukus atrada). Uz tumša pamata, kas noklāts ar melnu vai brūnu laku, ar baltu,  dzeltenu vai sarkanu krāsu tika attēloti dažādi ornamenti – spirāles, līkloči, rozetes, stilizēti ziedi un lapas.
 
122.jpg
Attēlā Kamāres stila trauki
 
Sākot ar 16.gadsimtu pirms mūsu ēras mainījās trauku apgleznošanas princips. Uz gaiša fona zīmēja ar tumšām krāsām. Zīmējumu izvēlējās tādu, kas atbilstu trauka formai, piemēram, apaļīgu trauku rotāja astoņkāja siluets, bet uz augšu izstieptas garenas formas vāzi – vertikālas augu formas. Kļuva populāri trauki ar jūras motīvu – uz gaiša fona ar brūnu laku gleznoja jūras iemītniekus (astoņkājus, medūzas, jūraszvaigznes, koraļļus, jūras augus).
 
49.jpg
Attēlā trauks, rotāts ar astoņkāja motīvu
 
Mikēnu kultūra (1600.gads pirms mūsu ēras - 1000.gads pirms mūsu ēras)
Mikēnu kultūrā izplatīts ģeometriskais joslu raksts.
 
3.jpg
Attēlā trauks, rotāts ar dažādām līnijām
 
Tajā ritmiski atkārtojas stilizētas cilvēku, dzīvnieku, augu figūras. Biežs motīvs – jūras dzīvnieki.
 
Senā Grieķija
Senajā Grieķijā trauku rotāšanu raksturo vairāki stili.
  • Ģeometriskais stils
Šādi traukus rotāja laika posmā no 8.gadsimta pirms mūsu ēras līdz 7.gadsimtam pirms mūsu ēras. Ornamenti tika kārtoti šaurās, horizontālās joslās. Kā vienu no piemēriem var minēt meandru.
 
125.jpg
Attēlā ģeometriskā stilā rotāta vāze
 
Dažkārt parādās arī stilizētas cilvēku un dzīvnieku figūras.
 
126.jpg
Attēlā ģeometriskie ornamenti papildināti ar stilizētām cilvēku un zirgu figūrām
  • Orientālais stils
Trauka virsmu rotā stilizēti dzīvnieku un augu (pamešu, lotosa ziedu) atveidi. Tiek attēlot gan īsti dzīvnieki, gan fantastiskas būtnes - lauvas, kalnu kazas, panteras, vērši, sfinksas, grifi, sirēnas u.c.. Šīs figūras izkārtotas joslās, kas viena no otras nodalītas ar ornamentiem spirāļu, volūtu formā. Brīvās vietas starp joslām aizpilda atsevišķi augu motīvi – rozetes, ziedu vijumi.
 
128.jpg
Attēlā orientālā stila rotājumi
 
Tādējādi trauka virsma tika pilnībā apgleznota. Gleznojumu veica uz dzeltena trauka fona ar brūnu vai melnu laku, dažkārt izmantojot tumši sarkanus vai baltus akcentus. Orientālo stilu izmantoja liela izmēra trauku rotāšanā.
 
127.jpg
Attēlā orientālo ornamentu veido stilizētu dzīvnieku attēli
  • Melnfigūru stils
Šādu trauku rotāšanu uzsāka 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Uz trauka sarkanīgās virsmas ar melnas krāsas laku tika gleznoti zīmējumi, attēlojot cilvēku figūras. Tika attēloti dažādi sižeti – mitoloģija, vēsture, sadzīve, cīņas, sacensības.
 
129.jpg
Attēlā melnfigūru stilā rotāta vāze
  • Sarkanfigūru stils
Šis stils kļuva populārs 5.gadsimtā pirms mūsu ēras. Trauka virsma tika noklāta ar melnu vai tumši brūnu laku. Figūras tika atstātas neiekrāsotas sarkanā māla krāsā.
 
131.jpg
Attēlā sarkanfigūru stilā rotāta vāze
 
Senā Ķīna
Tā pat, kā citās senās kultūrās, arī Ķīnā māksla bija veids, kā cilvēks uzturēja kontaktus ar dievišķajiem spēkiem. Cilvēks ar simbolu palīdzību izteica savus priekšstatus par dabas spēkiem. Cilvēks uzskatīja, ka izmantojot dabas spēka simbolu ornamentos, tiek piesaukts šis dabas spēks, iegūta viņa labvēlība.
Janšao keramiku (4.-3.gadu tūkstotis pirms mūsu ēras) raksturo debesu spīdekļu ornamenti, piemēram, saules, mēness simboli, dažādu enerģiju spirāles un līkloči, kuri atspoguļo pārmaiņas.
 
132.jpg
Attēlā Janšao keramika
 
Veidojot ornamentu, izmantoja ģeometrisko rakstu, kuru veidoja rombi, spirāles, zigzagi. Šādi rotātus traukus lietoja sadzīvē, mirušo kulta ceremonijās un citos rituālos. Šie trauki tika izgatavoti no māla.
 
133.JPG
Attēlā ģeometriskā ornamenta rotājumi
 
Sākot ar 2.gadu tūkstoti pirms mūsu ēras, rituāliem domātos priekšmetus izgatavoja no bronzas. Šo trauku virsmu klāj ģeometrisks (rombi, spirāles) un zoomorfs (putni, pūķi) raksts. Trauku osiņu, vāciņu, stūru izliekumos bieži vien atveidoja dzīvnieku formas (putni, drakoni, vēršu galvas).
 
Latgales keramika
Latgales keramika ir tautas mākslas nozare. Ar to nodarbojas keramiķi – podnieki vienā no Latvijas novadiem – Latgalē. Latgales keramika ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
 
Traukus raksturo formu daudzveidība. No seniem laikiem pastāv vairāki saimniecībā izmantojamie trauku tipi, piemēram, medaunieks (medus uzglabāšanai), ķērne (krējuma uzglabāšanai), piena pods (piena uzglabāšanai), pārosis (šajā traukā nesa ēdienu uz tīrumu, siena pļavu), bļoda (virtuves darbiem, galda klāšanai), krūze (dzērienu uzglabāšanai, pasniegšanai).
 
119.jpg
Attēlā krūze
 
Trauki no iekšpuses un ārpuses tiek pārklāti ar glazūru. To virsma tiek rotāta dažādiem ģeometriskā raksta elementiem – līkloci, skujiņu, spirāli, Saules zīmēm, Austras koku, Jumja simboliem u.c.
 
118.jpg
Attēlā bļoda, rotāta ar ģeometrisko ornamentu
  
Papildinformācija
 
Atsauce:
Kultūras vēsture. Senie laiki/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 224 lpp. - il.:157.-158.lpp.
Kultūras vēsture. Senie laiki (Antīkā kultūra un agrīnā kristietība)/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 360 lpp. - il.:234., 235., 293.lpp.
Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Vera Bartoševska, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 292 lpp. - il.: 150.-151., 175.-176.lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture. 1.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 173 lpp. - il.:76., 90.lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture. 2.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 221 lpp. - il.:159.-160.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latgales_keramika
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamares_ware#/media/File:Kamares_vases,_Heraklion.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Keramik#/media/File:AMI_-_Oktopusvase.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_pottery#/media/File:Mycenaean_stirrup-vase_MBA_Rennes_D08-2-11.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_g%C3%A9om%C3%A9trique#/media/File:Jug_740_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Euonymeia#/media/File:Geometric_krater_Met_14.130.15_n01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Olpe_sphinx_Louvre_Cp10475.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalizing_period#/media/File:Corinthian_jug_620_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Calydonian_hunt_Antikensammlung_Berlin_F1707_full.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Niobid_Painter_-_Red-Figure_Amphora_with_Musical_Scene_-_Walters_482712_-_Side_A.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Yangshao#/media/File:Shijia_pot_with_animal_face_or_mask.1975.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Yangshao#/media/File:Dahecun,_Yangshao_Culture_painted_pottery.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/Krūze_(Latgales_keramika)#/media/File:Krūze_1.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bļoda_(Latgales_keramika)#/media/File:Bļoda.jpg