Teorija

Uzdevumi

1. Tēlniecība. Statuja, statuete

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Tēlniecība. Tēlniecības veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Tēlniecība. Monumentālā tēlniecība

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Tēlniecība. Memoriāls

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Tēlniecība. Dekoratīvā tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Tēlniecība. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Tēlniecība. Tēlniecības veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Tēlniecība. Statujas, statuetes pazīmes (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Cilnis, apaļskulptūra. Augstcilnis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa izveide, izmantošana, augstcilnis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Cilnis, apaļskulptūra. Zemcilnis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Cilnis, apaļskulptūra. Augstcilnis, zemcilnis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Cilnis, apaļskulptūra. Plakancilnis (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Cilnis, apaļskulptūra. Plakanciļņa pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības vispārējs raksturojums (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības virzieni, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Modernā tēlniecība. Mobila

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Modernā tēlniecība. Zemes māksla

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Modernā tēlniecība. Modernās skulptūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem