Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. Tēlniecība. Statuja, statuete 2p.
2. Tēlniecība. Statujas, statuetes pazīmes 4p.
3. Tēlniecība. Tēlniecības veidi 2p.
4. Tēlniecība. Tēlniecības veidu pazīmes 3p.
5. Tēlniecība. Tēlniecības veidu raksturojums 3p.
6. Tēlniecība. Monumentālā tēlniecība 3p.
7. Tēlniecība. Memoriāls 4p.
8. Tēlniecība. Dekoratīvā tēlniecība 4p.
9. Tēlniecība. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība 4p.