Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa raksturojums 3p.
2. Cilnis, apaļskulptūra. Apaļskulptūras, ciļņa pazīmes 1p.
3. Cilnis, apaļskulptūra. Augstcilnis 2p.
4. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa izveide, izmantošana, augstcilnis 3p.