Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības vispārējs raksturojums 3p.
2. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības virzieni, to raksturojums 3p.
3. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības raksturojums 2p.
4. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības iezīmes 2p.