Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības vispārējs raksturojums 3p.
2. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības virzieni, to raksturojums 3p.
3. Modernā tēlniecība. Mobila 2p.
4. Modernā tēlniecība. Zemes māksla 2p.
5. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības veidu raksturīgās pazīmes 2p.
6. Modernā tēlniecība. Modernās skulptūras pazīmes 2p.