Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēlniecība Zina, kas ir tēlniecība, prot raksturot tēlniecības veidus.
2. Cilnis, apaļskulptūra Prot raksturot un atšķirt apaļskulptūru un cilni.
3. Modernā tēlniecība Prot raksturot moderno tēlniecību, tās attīstību laika gaitā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēlniecība. Statuja, statuete 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes.
2. Tēlniecība. Tēlniecības veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot tēlniecības veidus.
3. Tēlniecība. Monumentālā tēlniecība 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes.
4. Tēlniecība. Memoriāls 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes.
5. Tēlniecība. Dekoratīvā tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt dekoratīvās tēlniecības pazīmes.
6. Tēlniecība. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt monumentālās un dekoratīvās tēlniecības pazīmes.
7. Tēlniecība. Tēlniecības veidu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot dažādos tēlniecības veidus, atpazīt attēlos sīkplastikas darbus.
8. Tēlniecība. Statujas, statuetes pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt statujas vai statuetes pazīmes.
9. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot cilni, tā veidus.
10. Cilnis, apaļskulptūra. Augstcilnis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt augstciļņa pazīmes.
11. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņa izveide, izmantošana, augstcilnis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, kad sāka veidot ciļņus, kādiem nolūkiem tos izgatavoja, kas tiem raksturīgs, prot attēlā saskatīt augstciļņa pazīmes.
12. Cilnis, apaļskulptūra. Zemcilnis 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt zemciļņa pazīmes.
13. Cilnis, apaļskulptūra. Augstcilnis, zemcilnis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt augstciļņa jeb oreljefa vai zemciļņa jeb bareljefa pazīmes.
14. Cilnis, apaļskulptūra. Plakancilnis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt plakanciļņa pazīmes.
15. Cilnis, apaļskulptūra. Plakanciļņa pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt plakanciļņa pazīmes.
16. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības vispārējs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, kad radās modernā tēlniecība, kādi mākslas virzieni to raksturo, prot nosaukt pirmo moderno skulptūru autoru, spēj raksturot modernās telniecības pazīmes.
17. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības virzieni, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, kas rosināja 20.gadsimta māksliniekus stilizēt dabas formas, prot raksturot modernās tēlniecības virzienus, spēj nosaukt spilgtākos pārstāvjus un viņu darbus.
18. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot moderno mākslu, spēj nosaukt spilgtākos pārstāvjus, raksturo viņu daiļradi.
19. Modernā tēlniecība. Mobila 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt vienu no modernās tēlniecības skulptūrām - mobilu.
20. Modernā tēlniecība. Zemes māksla 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt zemes mākslas pazīmes.
21. Modernā tēlniecība. Modernās skulptūras pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt modernās skulptūras pazīmes.
22. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot moderno tēlniecību, spēj attēlos atpazīt modernās tēlniecības veidus.
23. Modernā tēlniecība. Modernās tēlniecības veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt modernās tēlniecības veidu pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēlniecība. Tēlniecības veidi, figūru veidi 00:00:00 vidēja 14p. Prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes; prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes; prot raksturot tēlniecības veidus; prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes.
2. Tēlniecība. Tēlniecības vispārējs raksturojums 00:00:00 vidēja 29p. Prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes; prot attēlos saskatīt statujas vai statuetes pazīmes; prot raksturot tēlniecības veidus; prot attēlos saskatīt noteiktu tēlniecības veidu pazīmes; prot raksturot dažādos tēlniecības veidus, atpazīt attēlos sīkplastikas darbus, prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes; prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes; prot attēlos saskatīt dekoratīvās tēlniecības pazīmes; prot attēlos saskatīt monumentālās un dekoratīvās tēlniecības pazīmes.
3. Cilnis, apaļskulptūra. Ciļņu veidi, apaļskulptūras un ciļņa pazīmes 00:00:00 vidēja 9p. Prot raksturot cilni, tā veidus; prot attēlos saskatīt apaļskulptūras, ciļņa pazīmes; prot attēlos saskatīt augstciļņa pazīmes; zina, kad sāka veidot ciļņus, kādiem nolūkiem tos izgatavoja, kas tiem raksturīgs, prot attēlā saskatīt augstciļņa pazīmes.
4. Cilnis, apaļskulptūra. Apaļskulptūras, ciļņa raksturojums 00:00:00 vidēja 11p. Prot raksturot cilni, tā veidus; prot attēlos saskatīt augstciļņa pazīmes; prot attēlos saskatīt zemciļņa pazīmes; prot attēlos saskatīt plakanciļņa pazīmes; prot attēlos saskatīt apaļskulptūras, augstciļņa, zemciļņa un plakanciļņa pazīmes.
5. Modernā tēlniecība. Raksturojums 00:00:00 vidēja 10p. Zina, kad radās modernā tēlniecība, kādi mākslas virzieni to raksturo, prot nosaukt pirmo moderno skulptūru autoru, spēj raksturot modernās tēlniecības pazīmes; zina, kas rosināja 20.gadsimta māksliniekus stilizēt dabas formas, prot raksturot modernās tēlniecības virzienus, spēj nosaukt spilgtākos pārstāvjus un viņu darbus; prot raksturot moderno mākslu, spēj nosaukt spilgtākos pārstāvjus, raksturo viņu daiļradi; prot raksturot moderno tēlniecību.
6. Modernā tēlniecība. Vispārējās iezīmes 00:00:00 vidēja 14p. Zina, kad radās modernā tēlniecība, kādi mākslas virzieni to raksturo, prot nosaukt pirmo moderno skulptūru autoru, spēj raksturot modernās telniecības pazīmes; zina, kas rosināja 20.gadsimta māksliniekus stilizēt dabas formas, prot raksturot modernās tēlniecības virzienus, spēj nosaukt spilgtākos pārstāvjus un viņu darbus; prot attēlos saskatīt vienu no modernās tēlniecības skulptūrām – mobilu; prot attēlos saskatīt zemes mākslas pazīmes; prot attēlos saskatīt modernās tēlniecības veidu pazīmes; prot attēlos saskatīt modernās skulptūras pazīmes.