Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ritms, ornaments Zina, kas ir ritms, ornaments, prot raksturot dažādus ornamentu veidus.
2. Trauku rotāšanas principi dažādās kultūrās Prot raksturot dažādu kultūru trauku rotāšanas principus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot dažādu ornamentu veidus.
2. Ritms, ornaments. Ģeometriskais ornaments 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ģeometriskā ornamenta pazīmes.
3. Ritms, ornaments. Ornamentu veidu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādu ornamentu veidu pazīmes.
4. Ritms, ornaments. Metriskais ritms ornamentos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt metriskā ritma pazīmes.
5. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, metriskais ritms 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ornamentu veidus, spēj attēlā saskatīt metriskā ritma pazīmes.
6. Ritms, ornaments. Arabeska 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt arabeskas pazīmes.
7. Ritms, ornaments. Sengrieķu, ķeltu ornaments 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt sengrieķu un ķeltu ornamentu pazīmes.
8. Ritms, ornaments. Ķīniešu ornaments 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ķīniešu ornamenta pazīmes.
9. Ritms, ornaments. Arabeska, ķīniešu ornaments (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt arābu un ķīniešu ornamentu pazīmes.
10. Ritms, ornaments. Ornamentu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ornamentus.
11. Trauku rotāšanas principi. Dažādu kultūru trauku rotāšanas principi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot trauku rotāšanas principus dažādās kultūrās.
12. Trauku rotāšanas principi. Raksturīgās pazīmes. 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot trauku rotāšanas principus dažādās kultūrās.
13. Trauku rotāšanas principi. Krētas kultūras keramika 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt Krētas kultūras keramikas raksturīgās pazīmes.
14. Trauku rotāšanas principi. Janšao un Krētas keramika (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt Janšao un Krētas keramikas pazīmes.
15. Trauku rotāšanas principi. Orientālais stils 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt orientālā stila pazīmes sengrieķu trauku rotājumos.
16. Trauku rotāšanas principi. Melnfigūru un sarkanfigūru stils 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt sengrieķu trauku apgleznošanas stilu - melnfigūru un sarkanfigūru stila - pazīmes.
17. Trauku rotāšanas principi. Trauku apgleznošanas stili Senajā Grieķijā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt sengrieķu trauku apgleznošanas stilu pazīmes.
18. Trauku rotāšanas principi. Trauku apgleznošana dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādu kultūru trauku rotāšanas principus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms, ornaments. Arabeska, ķīniešu ornaments Citi vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt arābu un ķīniešu ornamentu pazīmes.
2. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, to pazīmes Citi zema 2 p. Prot raksturot ornamentu veidus, spēj nosaukt to pazīmes.
3. Ritms, ornaments. Ornamentu raksturīgās pazīmes Citi vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt noteikta ornamenta pazīmes.
4. Trauku rotāšanas principi. Janšao un Krētas keramika Citi vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt Janšao un Krētas keramikas pazīmes.
5. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšanas raksturīgās iezīmes dažādās kultūrās. Citi augsta 3 p. Prot raksturot dažādu kultūru trauku rotāšanas tradīcijas.
6. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšanas iezīmes dažādās kultūrās Citi vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt konkrētas kultūras trauku rotāšanas principus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms, ornaments. Ornamentu veidi, metriskas ritms 00:00:00 vidēja 18 p. Prot raksturot dažādu ornamentu veidus; prot attēlos saskatīt ģeometriskā ornamenta pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādu ornamentu veidu pazīmes; prot raksturot ornamentu veidus, spēj nosaukt to pazīmes; prot attēlos saskatīt metriskā ritma pazīmes; prot raksturot ornamentu veidus, spēj attēlā saskatīt metriskā ritma pazīmes.
2. Ritms, ornaments. Metriskais ritms, ornamentu dažādība 00:00:00 vidēja 18 p. Prot raksturot ornamentu veidus, spēj attēlā saskatīt metriskā ritma pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādu ornamentu veidu pazīmes; prot raksturot ornamentu veidus, spēj nosaukt to pazīmes; prot attēlos saskatīt sengrieķu un ķeltu ornamentu pazīmes; prot attēlos saskatīt arābu un ķīniešu ornamentu pazīmes; prot attēlā saskatīt noteikta ornamenta pazīmes.
3. Trauku rotāšanas principi. Trauku rotāšana dažādās kultūrās 00:00:00 vidēja 17 p. Prot raksturot trauku rotāšanas principus dažādās kultūrās; prot attēlos saskatīt Krētas kultūras keramikas raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt Janšao un Krētas keramikas pazīmes.
4. Trauku rotāšanas principi. Dažādu kultūru trauku rotāšanas raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 21 p. Prot raksturot dažādu kultūru trauku rotāšanas tradīcijas; prot attēlos saskatīt Janšao un Krētas keramikas pazīmes; prot attēlos saskatīt orientālā stila pazīmes sengrieķu trauku rotājumos; prot attēlos saskatīt sengrieķu trauku apgleznošanas stilu - melnfigūru un sarkanfigūru stila – pazīmes; prot attēlā saskatīt konkrētas kultūras trauku rotāšanas principus.