Teorija

Uzdevumi

1. Mākslas darbu kolekcija. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Mākslas darbu kolekcija. Rīgas birža

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Mākslas darbu kolekcija. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Arsenāls

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Mākslas darbu kolekcija. Lielākie mākslas muzeji Latvijā (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Mākslas darbu kolekcijas. Lielākās mākslas darbu kolekcijas Latvijā

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Dubultportrets

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Portreta žanrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Sadzīves žanrs

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Sadzīves žanra pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Urbānā ainava

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Marīna

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Ainavu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Animālais žanrs

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Klusā daba

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Augstais žanrs, klusā daba

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru daudzveidība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Augstais, zemais žanrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Krāsu izmantošanas principi. Siltie, vēsie toņi

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Krāsu izmantošanas principi. Siltās, vēsās krāsas mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: zema

3
22. Krāsu izmantošanas principi. Krāsu īpašību izmantošana telpiskuma ilūzijas radīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Krāsu izmantošanas principi. Siltās, vēsās krāsas, pretkrāsu kontrasts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Krāsu izmantošanas principi. Tumši gaišo krāsu kontrasts, silti vēso krāsu kontrasts

Grūtības pakāpe: zema

2
25. Krāsu izmantošanas principi. Kontrasti mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem