Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mākslas darbu kolekcija. Mākslas muzejs Zina, kas ir mākslas darbu kolekcija, prot raksturot lielākās mākslas darbu kolekcijas Latvijā.
2. Žanri mākslas darbu kolekcijā Zina, kādu žanru mākslas darbi mēdz atrasties mākslas darbu kolekcijās, prot raksturot šos žanrus.
3. Krāsu izmantošanas principi Prot raksturot krāsu izmantošanas principus dažādu efektu radīšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas darbu kolekcija. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.
2. Mākslas darbu kolekcija. Rīgas birža 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot vienu no Latvijas mākslas muzejiem - Rīgas biržu.
3. Mākslas darbu kolekcija. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Arsenāls 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, izstāžu zāli Arsenāls.
4. Mākslas darbu kolekcija. Lielākie mākslas muzeji Latvijā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot lielākos mākslas muzejus Latvijā.
5. Mākslas darbu kolekcijas. Lielākās mākslas darbu kolekcijas Latvijā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot lielākās mākslas darbu kolekcijas Latvijā.
6. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Dubultportrets 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt dubultportretu.
7. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Portreta žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt portreta žanra raksturīgās pazīmes.
8. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Sadzīves žanrs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt sadzīves žanra pazīmes.
9. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Sadzīves žanra pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt sadzīves žanra pazīmes.
10. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Urbānā ainava 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt urbānās ainavas pazīmes.
11. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dubultportreta, grupas portreta, sadzīves žanra vai urbānās ainavas pazīmes.
12. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Marīna 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes.
13. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Ainavu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt urbānās ainavas un marīnas pazīmes.
14. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Animālais žanrs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt animālā žanra pazīmes.
15. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Klusā daba 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt klusās dabas pazīmes.
16. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Augstais žanrs, klusā daba 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir augstais žanrs mākslā, prot attēlos saskatīt klusās dabas pazīmes.
17. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot mākslas žanrus.
18. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt žanru pazīmes.
19. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Augstais, zemais žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt augstā un zemā žanra iezīmes.
20. Krāsu izmantošanas principi. Siltie, vēsie toņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt - kādus toņus mākslinieks izmantojis vairāk, gleznojot noteiktu kompozīciju - siltos vai vēsos toņus.
21. Krāsu izmantošanas principi. Siltās, vēsās krāsas mākslas darbu reprodukcijās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt konkrētu objektu krāsu, iedalot to silto vai vēso krāsu grupā.
22. Krāsu izmantošanas principi. Krāsu īpašību izmantošana telpiskuma ilūzijas radīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt - kurā kompozīcijā mākslinieks izmantojis krāsu īpašības, lai radītu telpiskuma ilūziju.
23. Krāsu izmantošanas principi. Siltās, vēsās krāsas, pretkrāsu kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt siltās, vēsās krāsas, noteikt pretkrāsu kontrastus.
24. Krāsu izmantošanas principi. Tumši gaišo krāsu kontrasts, silti vēso krāsu kontrasts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt tumši gaišo krāsu kontrastu, silti vēso krāsu kontrastu.
25. Krāsu izmantošanas principi. Kontrasti mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt un noteikt kontrastu veidus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Animālija (ar ievilkšanu) Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt animālijas pazīmes.
2. Krāsu izmantošanas principi. Simultānais kontrasts (ar ievilkšanu) Citi vidēja 1 p. Prot reprodukcijās saskatīt simultāno kontrastu, kas radīts, izmantojot pretkrāsas.
3. Mākslas darbu kolekcija. Lielākie mākslas muzeji Latvijā Citi vidēja 4 p. Prot raksturot lielākos mākslas muzejus Latvijā.
4. Mākslas darbu kolekcija. Mākslas muzejs Citi zema 1 p. Prot raksturot mākslas muzeju, mākslas darbu uzglabāšanas un izstāžu veidošanas principus.
5. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Animālija Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt animālijas pazīmes.
6. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru hierarhija Citi augsta 2 p. Zina, kas izveidoja mākslas žanru hierarhiju, kas ir augstais žanrs, zemais žanrs, kāda formāta darbi atbilst šiem žanriem.
7. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Vēsturiskais žanrs Citi zema 1 p. Prot attēlā saskatīt vēsturiskā žanra pazīmes.
8. Krāsu izmantošanas principi. Simultānais kontrasts Citi vidēja 3 p. Prot reprodukcijās saskatīt simultāno kontrastu, kas radīts, izmantojot pretkrāsas.
9. Krāsu izmantošanas principi. Siltās, vēsās krāsas Citi zema 1 p. Prot grupēt krāsas silto un vēso krāsu grupās.
10. Krāsu izmantošanas principi. Pamatkrāsas un atbilstošās pretkrāsas Citi zema 1 p. Prot nosaukt pamatkrāsas un tām atbilstošās pretkrāsas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas darbu kolekcija. Mākslas muzejs, lielākie mākslas muzeji Latvijā 00:00:00 vidēja 24 p. Prot raksturot mākslas muzeju, mākslas darbu uzglabāšanas un izstāžu veidošanas principus; prot raksturot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju; prot raksturot vienu no Latvijas mākslas muzejiem - Rīgas biržu; prot raksturot Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, izstāžu zāli Arsenāls; prot raksturot lielākos mākslas muzejus Latvijā; prot raksturot lielākās mākslas darbu kolekcijas Latvijā.
2. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru hierarhija, žanru pazīmes 00:00:00 vidēja 12 p. Zina, kas izveidoja mākslas žanru hierarhiju, kas ir augstais žanrs, zemais žanrs, kāda formāta darbi atbilst šiem žanriem; prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt dubultportretu; prot attēlos saskatīt portreta žanra raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt sadzīves žanra pazīmes; prot attēlos saskatīt urbānās ainavas pazīmes.
3. Žanri mākslas darbu kolekcijā. Žanru veidi 00:00:00 vidēja 12 p. Prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes; prot attēlos saskatīt animālā žanra pazīmes; prot attēlos saskatīt klusās dabas pazīmes; prot attēlā saskatīt vēsturiskā žanra pazīmes; prot attēlos saskatīt augstā un zemā žanra iezīmes.
4. Krāsu izmantošanas principi. Siltas un vēsās krāsas, telpiskums 00:00:00 vidēja 10 p. Prot grupēt krāsas silto un vēso krāsu grupās; prot noteikt - kādus toņus mākslinieks izmantojis vairāk, gleznojot noteiktu kompozīciju - siltos vai vēsos toņus; prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt konkrētu objektu krāsu, iedalot to silto vai vēso krāsu grupā; prot noteikt - kurā kompozīcijā mākslinieks izmantojis krāsu īpašības, lai radītu telpiskuma ilūziiju.
5. Krāsu izmantošanas principi. Kontrasti 00:00:00 vidēja 9 p. Prot nosaukt pamatkrāsas un tām atbilstošās pretkrāsas; prot reprodukcijās saskatīt simultāno kontrastu, kas radīts, izmantojot pretkrāsas; prot attēlos saskatīt tumši gaišo krāsu kontrastu, silti vēso krāsu kontrastu; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt un noteikt kontrastu veidus.