Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Simetriskais, asimetriskais līdzsvars 2p.
2. Aptuvenā simetrija 1p.
3. Aptuvenā simetrija, asimetrija mākslas darbu reprodukcijās 1p.
4. Asimetriskais līdzsvars 2p.