Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kompozīcija. Līdzsvars Zina, kas ir kompozīcija, līdzsvars, prot raksturot dažādos līdzsvara veidus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskais, asimetriskais līdzsvars 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot simetrisko un asimetrisko līdzsvaru, zina, kā tos iegūt.
2. Aptuvenā simetrija (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot attēlos saskatīt aptuvenās simetrijas pazīmes.
3. Asimetrija, aptuvenā simetrija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt asimetrijas vai aptuvenās simetrijas pazīmes.
4. Simetriskas, asimetriskas kompozīcijas raksturojums (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot simetrisku, asimetrisku kompozīciju, spēj saskatīt šo kompozīciju pazīmes attēlos.
5. Simetrija, asimetrija klusajā dabā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot saskatīt simetrijas un asimetrijas pazīmes klusajā dabā.
6. Asimetriskais līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt paņēmienus asimetriskā līdzsvara radīšanai.
7. Simetrija, asimetrija, līdzsvara radīšanas iespējas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot simetriju, asimetriju, saskatīt simetrijas un asimetrijas pazīmes attēlos, saskatīt līdzsvara radīšanas paņēmienus kompozīcijās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aptuvenā simetrija Citi zema 1 p. Prot attēlos saskatīt aptuvenās simetrijas pazīmes.
2. Simetriskas, asimetriskas kompozīcijas raksturojums Citi zema 2 p. Prot raksturot simetrisku, asimetrisku kompozīciju, spēj saskatīt šo kompozīciju pazīmes attēlos.
3. Aptuvenā simetrija, asimetrija mākslas darbu reprodukcijās Citi zema 1 p. Prot ainavā vai klusajā dabā saskatīt aptuveno simetriju vai asimetriju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriska, asimetriska kompozīcija 00:00:00 vidēja 6 p. Prot raksturot simetrisko un asimetrisko līdzsvaru, zina, kā tos iegūt; prot attēlos saskatīt aptuvenās simetrijas pazīmes; prot ainavā vai klusajā dabā saskatīt aptuveno simetriju vai asimetriju; prot attēlos saskatīt paņēmienus asimetriskā līdzsvara radīšanai.