Teorija

Uzdevumi

1. Krāsu iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Hromatiskās, ahromatiskās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pamatkrāsas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Atvasinātās jeb papildkrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Pamatkrāsas, atvasinātās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Blakuskrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Atvasinātās krāsas, blakuskrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Blakuskrāsas, pretkrāsas

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Pretkrāsu pāris

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Analogās krāsas, papildkrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Krāsu salikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Hromatiskās, ahromatiskās krāsas, pamatkrāsas, atvasinātās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Blakuskrāsas, papildkrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem