Teorija

Uzdevumi

1. Ainava. Marīna

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Marīnas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Ainavu veidi

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Ainavu veidi, to raksturīgās pazīmes (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Ainavas žanra pirmsākumi Eiropā

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ainavas žanrs, tā pirmsākumi, ainavas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Reālistiskās ainavas glezniecības attīstība

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Reālistiskās ainavas pirmsākumi, ainavu žanrs Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Ainava 19. gadsimtā, ainavu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Ainavu glezniecības pirmsākumi Latvijā, Francijā, Krievijā

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Stafāža

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Stafāža ainavās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Stafāžas raksturojums, stafāža mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Stafāža mākslas darbu reprodukcijās (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

4
15. Ainavas žanra izveide, stafāža

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Ainavu veidi, stafāža

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Ainavu veidi, stafāžas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Centrālā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Kulisveida kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Kulisveida kompozīcijas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Centrālā, kulisveida kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Diagonālā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Diagonālās kompozīcijas pazīmes (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Kompozīciju veidi (centrālā, kulisveida, diagonālā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Asimetriskā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Asimetriskās kompozīcijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Kompozīciju veidi (centrālā, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Kompozīciju veidi (kulisveida, diagonālā, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
30. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
31. Kompozīciju veidi, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Ainavas žanra izveide, ainavas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Ainavu glezniecības attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Stafāžas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17
4. Ainavas žanra izveide, stafāža

Grūtības pakāpe: vidēja

11
5. Kompozīcijas veidi ainavās (centrālā, kulisveida kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

16
6. Kompozīcijas veidi ainavās (diagonālā kompozīcija, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

14
7. Kompozīciju veidi, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem