Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ainava, stafāža Zina, kas ir ainava, tās veidi, prot raksturot tās attīstību laika gaitā; zina, kas ir stafāža.
2. Ainavu kompozīciju veidi Zina, kas ir kompozīcija, kādi var būt ainavu kompozīciju veidi, kuros gadsimtos kāds no šiem veidiem dominēja.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainava. Marīna 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir marīna, prot saskatīt marīnas pazīmes attēlos.
2. Marīnas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt marīnas raksturīgās pazīmes.
3. Ainavu veidi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot attēlos saskatīt noteikta ainavas veida pazīmes.
4. Ainavu veidi, to raksturīgās pazīmes (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zina ainavu veidus, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt šo ainavu pazīmes.
5. Ainavas žanra pirmsākumi Eiropā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kurā laika posmā Eiropā aizsākās ainavas žanra veidošanās, kādam nolūkam ainava tika izmantota.
6. Ainavas žanrs, tā pirmsākumi, ainavas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ainavas žanra pirmsākumus, spēj noteikt ainavas veidus attēlos.
7. Reālistiskās ainavas glezniecības attīstība 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot reālistiskās ainavas glezniecības attīstību.
8. Reālistiskās ainavas pirmsākumi, ainavu žanrs Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kad aizsākās reālistiskās ainavas glezniecība, prot nosaukt ainavu glezniecības tradīciju aizsācēju Latvijā, spilgtāko ainavu žanra pārstāvi.
9. Ainava 19. gadsimtā, ainavu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ainavas attīstību 19. gadsimtā Krievijā, zina mākslas virzienu, kura pārstāvji gleznoja brīvā dabā, prot attēlā noteikt ainavas veidu.
10. Ainavu glezniecības pirmsākumi Latvijā, Francijā, Krievijā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot ainavu glezniecības pirmsākumus Latvijā, Francijā un Krievijā, spēj nosaukt izcilākos ainavu žanra pārstāvjus šajās valstīs.
11. Stafāža 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas ir stafāža, prot to raksturot.
12. Stafāža ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir stafāža, prot to saskatīt ainavās.
13. Stafāžas raksturojums, stafāža mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot stafāžu, spēj to noteikt mākslas darbu reprodukcijās.
14. Stafāža mākslas darbu reprodukcijās (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis zema 4 p. Prot attēlos atpazīt stafāžas elementus.
15. Ainavas žanra izveide, stafāža 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot ainavas žanra attīstību, zina - kas ir stafāža, prot attēlā saskatīt tās elementus.
16. Ainavu veidi, stafāža 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt ainavu veidu, prot raksturot stafāžu.
17. Ainavu veidi, stafāžas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt ainavu veidu pazīmes, stafāžas elementus.
18. Centrālā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt centrālās kompozīcija pazīmes.
19. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kādas ir centrālās kompozīcijas pazīmes, prot tās saskatīt attēlos.
20. Kulisveida kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt kulisveida kompozīcijas pazīmes.
21. Kulisveida kompozīcijas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos noteikt kulisveida kompozīciju.
22. Centrālā, kulisveida kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt centrālās un kulisveida kompozīcijas pazīmes.
23. Diagonālā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mākslas darbā saskatīt diagonālās kompozīcijas pazīmes.
24. Diagonālās kompozīcijas pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos diagonālās kompozīcijas pazīmes.
25. Kompozīciju veidi (centrālā, kulisveida, diagonālā kompozīcija) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos noteikt centrālās, kulisveida un diagonālās kompozīcijas pazīmes.
26. Asimetriskā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
27. Asimetriskās kompozīcijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos noteikt asimetrisko kompozīciju.
28. Kompozīciju veidi (centrālā, asimetriskā kompozīcija) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt centrālās un asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
29. Kompozīciju veidi (kulisveida, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Prot attēlos saskatīt kulisveida, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
30. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt centrālās, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
31. Kompozīciju veidi, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot kompozīciju veidus, spēj attēlos saskatīt kompozīciju veidu pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainavu veidi, to raksturīgās pazīmes Citi zema 4 p. Zina ainavu veidus, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt šo ainavu pazīmes.
2. Stafāža mākslas darbu reprodukcijās Citi zema 4 p. Prot attēlos atpazīt stafāžas elementus.
3. Ainava, tās veidi Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, spēj raksturot ainavas veidus.
4. Reālistiskās ainavas pirmsākumi Citi augsta 2 p. Prot raksturot reālistiskās ainavas pirmsākumus, māksliniekus, kuri devās gleznot ainavas brīvā dabā.
5. Stafāžas raksturojums Citi augsta 3 p. Zina stafāžas raksturīgās iezīmes, prot tās loģiski savstarpēji sasaistīt.
6. Ainavas glezniecības attīstība Citi vidēja 2 p. Prot raksturot ainavas glezniecības attīstību dažādos laika posmos.
7. Diagonālās kompozīcijas pazīmes Citi vidēja 4 p. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos diagonālās kompozīcijas pazīmes.
8. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) Citi vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt centrālās, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
9. Kompozīciju veidi ainavās Citi vidēja 2 p. Prot ainavā saskatīt centrālās vai kulisveida kompozīcija pazīmes.
10. Diagonālā, asimetriskā kompozīcija Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
11. Kompozīciju veidi Citi zema 1 p. Zina, kādi var būt kompozīciju veidi, kura laika posma mākslā tie bija populāri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainavas žanra izveide, ainavas veidi 00:00:00 vidēja 22 p. Zina, kurā laika posmā Eiropā aizsākās ainavas žanra veidošanās, kādam nolūkam ainava tika izmantota; prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, spēj raksturot ainavas veidus; prot raksturot ainavas žanra pirmsākumus, spēj noteikt ainavas veidus attēlos; zina, kas ir marīna, prot saskatīt marīnas pazīmes attēlos; prot attēlos saskatīt marīnas raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt noteikta ainavas veida pazīmes; zina ainavu veidus, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt šo ainavu pazīmes.
2. Ainavu glezniecības attīstība 00:00:00 vidēja 19 p. Prot raksturot reālistiskās ainavas glezniecības attīstību; prot raksturot reālistiskās ainavas pirmsākumus, māksliniekus, kuri devās gleznot ainavas brīvā dabā; zina, kad aizsākās reālistiskās ainavas glezniecība, prot nosaukt ainavu glezniecības tradīciju aizsācēju Latvijā, spilgtāko ainavu žanra pārstāvi; prot raksturot ainavas attīstību 19.gadsimtā Krievijā, zina mākslas virzienu, kura pārstāvji gleznoja brīvā dabā, prot attēlā noteikt ainavas veidu; prot raksturot ainavu glezniecības pirmsākumus Latvijā, Francijā un Krievijā, spēj nosaukt izcilākos ainavu žanra pārstāvjus šajās valstīs.
3. Stafāžas raksturojums 00:00:00 vidēja 17 p. Zina, kas ir stafāža, prot to raksturot; zina, kas ir stafāža, prot to saskatīt ainavās; zina stafāžas raksturīgās iezīmes, prot tās loģiski savstarpēji sasaistīt; prot raksturot stafāžu, spēj to noteikt mākslas darbu reprodukcijās; prot attēlos atpazīt stafāžas elementus.
4. Ainavas žanra izveide, stafāža 00:00:00 vidēja 11 p. Prot raksturot ainavas žanra attīstību, zina - kas ir stafāža, prot attēlā saskatīt tās elementus; prot noteikt ainavu veidu, prot raksturot stafāžu; prot raksturot ainavas glezniecības attīstību dažādos laika posmos; prot attēlos saskatīt ainavu veidu pazīmes, stafāžas elementus.
5. Kompozīcijas veidi ainavās (centrālā, kulisveida kompozīcija) 00:00:00 vidēja 16 p. Prot attēlos saskatīt centrālās kompozīcija pazīmes; prot attēlos saskatīt kulisveida kompozīcijas pazīmes; zina, kādas ir centrālās kompozīcijas pazīmes, prot tās saskatīt attēlos; prot attēlos noteikt kulisveida kompozīciju; prot ainavā saskatīt centrālās vai kulisveida kompozīcija pazīmes.
6. Kompozīcijas veidi ainavās (diagonālā kompozīcija, asimetriskā kompozīcija) 00:00:00 vidēja 14 p. Prot mākslas darbā saskatīt diagonālās kompozīcijas pazīmes; prot analizēt attēlus, saskatīt tajos diagonālās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos noteikt asimetrisko kompozīciju; prot attēlos saskatīt diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
7. Kompozīciju veidi, to raksturojums 00:00:00 vidēja 19 p. Zina, kādi var būt kompozīciju veidi, kura laika posma mākslā tie bija populāri; prot attēlos saskatīt centrālās un asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt kulisveida, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt centrālās, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot raksturot kompozīciju veidus, spēj attēlos saskatīt kompozīciju veidu pazīmes.