Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Reālistiskās ainavas glezniecības attīstība 3p.
2. Reālistiskās ainavas pirmsākumi 2p.
3. Reālistiskās ainavas pirmsākumi, ainavu žanrs Latvijā 4p.
4. Ainava 19. gadsimtā, ainavu veidi 4p.
5. Ainavu glezniecības pirmsākumi Latvijā, Francijā, Krievijā 6p.