Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Ainavas žanra pirmsākumi Eiropā 2p.
2. Ainava, tās veidi 2p.
3. Ainavas žanrs, tā pirmsākumi, ainavas veidi 4p.
4. Ainava. Marīna 3p.
5. Marīnas raksturīgās pazīmes 4p.
6. Ainavu veidi 3p.
7. Ainavu veidi, to raksturīgās pazīmes 4p.