Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Centrālā kompozīcija 3p.
2. Kulisveida kompozīcija 3p.
3. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes 4p.
4. Kulisveida kompozīcijas raksturīgās pazīmes 4p.
5. Kompozīciju veidi ainavās 2p.