Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Diagonālā kompozīcija 3p.
2. Diagonālās kompozīcijas pazīmes 4p.
3. Asimetriskā kompozīcija 3p.
4. Asimetriskās kompozīcijas pazīmes 2p.
5. Diagonālā, asimetriskā kompozīcija 2p.