Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Kompozīciju veidi 1p.
2. Kompozīciju veidi (centrālā, asimetriskā kompozīcija) 2p.
3. Kompozīciju veidi (kulisveida, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) 8p.
4. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) 6p.
5. Kompozīciju veidi, to raksturojums 2p.