Vārds kompozīcija cēlies no latīņu valodas vārda compositio, kas nozīmē salikums, sastādīšana, sacerēšana.
Kompozīcija – mākslas darba uzbūve, to veidojošo elementu izkārtojums un savstarpējā saistība.
Glezniecībā un grafikā liela loma ir dažādu mākslas elementu apvienošanai - līnijām, krāsu laukumiem, gaismām, ēnām. Visi šie elementi jāapvieno tā, lai kopā tie veidotu vienu veselumu. Liela loma ir līniju ritmiem un galveno līniju virzieniem, kas veido gleznas pamatu.
 
Kompozīcijas elementus var izkārtot dažādos veidos.
Centrālā kompozīcija – šajā gadījumā galvenie mākslas darba tēli tiek attēloti mākslas darba centrā.
9.jpg
Attēlā centrālā kompozīcija (koki, kas ir galvenie šī mākslas darba objekti, izvietoti mākslas darba centrā)
 
21.jpg
Attēlā centrālā kompozīcija (mākslas darba centrā atrodas kuģis)
Kulisveida kompozīcija – mākslas darbam abos sānos tiek izvietoti objekti ar pakārtotu nozīmi. Kompozīciju no abiem sāniem ierobežo, piemēram, koku vai krūmu gleznojumi, ēku fragmenti, kas atgādina skatuves iekārtojuma elementus teātrī – kulises (kulises aizsedz skatuves sānu daļas un rada papildinājumu dekorācijām).
150.jpg
Attēlā kulisveida kompozīcija (mākslas darba sānos attēloti koki, ēku fragmenti)
 
Kulisveida kompozīcijas, piemēram, izmantoja 17.gadsimta franču gleznotājs, klasicisma pārstāvis Nikolā Pusēns (1594-1665). 
 
137.jpg
Attēlā kulisveida kompozīcija (mākslas darba sānos attēloti koki)
 
Diagonālā kompozīcija
Baroka posmā mākslā (17.gadsimts) dominēja diagonālā kompozīcija, kas akcentēja kustību. Kompozīciju veidojošie elementi tiek izkārtoti pa nosacītu līniju, kas savieno mākslas darba pretējos stūrus (augšējo un apakšējo).
 
159.png
Attēlā diagonāles
 
157.jpg
Attēlā diagonālā kompozīcija (elementi izkārtoti uz nosacītas līnijas, kas savieno mākslas darba kreiso augšējo stūri un labo apakšējo stūri)
 
60.jpg
Attēlā diagonālā kompozīcija (elementi izkārtoti uz nosacītas līnijas, kas savieno mākslas darba kreiso augšējo stūri un labo apakšējo stūri)
19. gadsimta beigās populāra kļuva asimetriskā kompozīcija. Ja simetriskā kompozīcijā elementi tika izkārtoti proporcionāli pareizi attiecībā pret mākslas darba centru, tad asimetriskā kompozīcijā šie elementi nav izkārtoti proporcionāli attiecībā pret mākslas darba centru.
160.jpg
Attēlā asimetriska kompozīcija (elementi nav izkārtoti proporcionāli attiecībā pret mākslas darba centru)
 
161.jpg
Attēlā asimetriska kompozīcija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 226 lpp. - il.:87.-88.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kulises
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Rousseau#/media/File:Ch%C3%AAnes_Apremont_by_Rousseau_Louvre_RF1447_n1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_art#/media/File:HMS_Pomone_(retouched).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ascanius_Shooting_the_Stag_of_Sylvia#/media/File:Claude_Lorrain_-_Aeneas%27s_Farewell_to_Dido_in_Carthago_-_WGA05017.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin#/media/File:Nicolas_Poussin_(French_-_Landscape_with_a_Calm_-_Google_Art_Project.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Diagonale_(Geometrie)#/media/File:DM_Diagonal_method.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Nicolas_Poussin#/media/File:Poussin,_Nicolas_-_Landscape_with_Diogenes_-_c._1647.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_the_Elder#/media/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Hunters_in_the_Snow_(Winter)_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Claude_Monet,_Le_Grand_Canal.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Pont_Argenteuil_Monet_1.jpg