Teorija

Uzdevumi

1. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti) (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Gaisa perspektīvas principi

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Gaisa perspektīvas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Gaisa perspektīva Ķīnas mākslinieku ainavās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Gaisa perspektīvas principu formulēšana (vēsture), gaisa perspektīva Ķīnas tušas glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Gaisa perspektīva glezniecībā (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Gaisa perspektīva eļļas glezniecībā un tušas gleznojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Gaisa perspektīva (vēsturiskie fakti), atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Cilvēka acs perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Acu augstums - cilvēka acs perspektīva (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Cilvēka acs perspektīvas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Acu augstums "vardes perspektīva"

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. "Vardes perspektīvas" raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. "Vardes perspektīva" mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Acu augstums "putna perspektīva"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Acu augstuma "putna perspektīva" raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. "Putna perspektīvas" raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Acu augstums (cilvēka acs, vardes perspektīva)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Acu augstums (cilvēka acs, putna perspektīva)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Acu augstums (putna, vardes perspektīva)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Acu augstuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Acu augstums (cilvēka acs, vardes vai putna perspektīva) (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Gaisa perspektīvas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Gaisa perspektīvas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Cilvēka acs perspektīvas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Acu augstuma "vardes perspektīva" vispārējs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Acu augstuma "putna perspektīva" vispārējās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Acu augstuma veidi, to raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem