Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti) 2p.
2. Gaisa perspektīvas principi 3p.
3. Pilnīgākā gaisa perspektīvas forma 1p.
4. Gaisa perspektīvas vispārīgs raksturojums 2p.