Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaisa perspektīva Zina, kas ir gaisa jeb atmosfēras perspektīva, izprot - kā to praktiski attēlot mākslas darbā.
2. Acu augstums jeb horizonts Zina, kas ir acu augstums jeb horizonts, prot raksturot tā veidus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti) (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kurā laika posmā sāka attēlot gaismas perspektīvu, kad tika izskaidroti gaisa perspektīvas principi, kuri mākslinieki izskaidroja šos principus.
2. Gaisa perspektīvas principi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot gaisa perspektīvas principus.
3. Gaisa perspektīvas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot gaisa perspektīvu, zina ar to saistītos vēsturiskos faktus, prot raksturot tās pazīmes.
4. Gaisa perspektīva Ķīnas mākslinieku ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes Ķīnas mākslinieku tušas gleznojumos.
5. Gaisa perspektīvas principu formulēšana (vēsture), gaisa perspektīva Ķīnas tušas glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kad un kas noformulēja gaisa perspektīvas principus; prot noteikt šo principu pazīmes Ķīnas tušas gleznojumos.
6. Gaisa perspektīva glezniecībā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot gleznu reprodukcijās saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes.
7. Gaisa perspektīva eļļas glezniecībā un tušas gleznojumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskatīt gaisa perspektīvas principus eļļas gleznojumu un tušas gleznojumu reprodukcijās.
8. Gaisa perspektīva (vēsturiskie fakti), atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot gaisa perspektīvas vēsturiskos faktus, spēj saskatīt atmosfēras perspektīvu mākslas darba reprodukcijā.
9. Cilvēka acs perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt acu augstuma "cilvēka acs perspektīva" pazīmes.
10. Acu augstums - cilvēka acs perspektīva (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs perspektīvas pazīmes.
11. Cilvēka acs perspektīvas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot cilvēka acs perspektīvu, spēj saskatīt raksturīgās pazīmes attēlā.
12. Acu augstums "vardes perspektīva" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt acu augstuma "vardes perspektīva" pazīmes.
13. "Vardes perspektīvas" raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot acu augstumu "vardes perspektīva", spēj saskatīt šīs pazīmes attēlos.
14. "Vardes perspektīva" mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt acu augstumu "vardes perspektīva".
15. Acu augstums "putna perspektīva" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt acu augstuma "putna perspektīva" pazīmes.
16. Acu augstuma "putna perspektīva" raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos acu augstuma "putna perspektīva" pazīmes.
17. "Putna perspektīvas" raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot "putna perspektīvu", spēj attēlos saskatīt "putna perspektīvas" pazīmes.
18. Acu augstums (cilvēka acs, vardes perspektīva) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt un atšķirt cilvēka acs un vardes perspektīvu.
19. Acu augstums (cilvēka acs, putna perspektīva) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs un putna perspektīvas pazīmes.
20. Acu augstums (putna, vardes perspektīva) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt putna un vardes perspektīvas pazīmes.
21. Acu augstuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt horizonta līniju un noteikt acu augstuma veidu - cilvēka acs, vardes, putna perspektīva.
22. Acu augstums (cilvēka acs, vardes vai putna perspektīva) (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs, vardes, putna perspektīvas pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti) Citi zema 2 p. Zina, kurā laika posmā sāka attēlot gaismas perspektīvu, kad tika izskaidroti gaisa perspektīvas principi, kuri mākslinieki izskaidroja šos principus.
2. Gaisa perspektīva glezniecībā Citi vidēja 2 p. Prot gleznu reprodukcijās saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes.
3. Pilnīgākā gaisa perspektīvas forma Citi zema 1 p. Prot raksturot pilnīgāko gaisa perspektīvas formu, zina, kurš no māksliniekiem vismeistarīgāk to izmantoja savos darbos.
4. Atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijās Citi vidēja 2 p. Prot saskatīt atmosfēras perspektīvu mākslas darbu reprodukcijās.
5. Acu augstums - cilvēka acs perspektīva Citi vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs perspektīvas pazīmes.
6. Acu augstums (cilvēka acs, vardes vai putna perspektīva) Citi vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs, vardes, putna perspektīvas pazīmes.
7. Cilvēka acs perspektīva - raksturīgās pazīmes Citi zema 1 p. Zina, kādas pazīmes atbilst cilvēka acs perspektīvai.
8. Acu augstuma "vardes perspektīva" raksturīgās pazīmes Citi zema 1 p. Prot raksturot acu augstuma "vardes perspektīva" pazīmes.
9. "Putna perspektīvas" raksturīgās pazīmes Citi zema 1 p. Prot raksturot "putna perspektīvas" pazīmes.
10. Acu augstumu veidi, to raksturīgās pazīmes Citi vidēja 1 p. Zina, kādi mēdz būt acu augstumu veidi, prot tos raksturot.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa perspektīvas raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 8 p. Zina, kurā laika posmā sāka attēlot gaismas perspektīvu, kad tika izskaidroti gaisa perspektīvas principi, kuri mākslinieki izskaidroja šos principus; prot raksturot gaisa perspektīvas principus; prot raksturot pilnīgāko gaisa perspektīvas formu, zina, kurš no māksliniekiem vismeistarīgāk to izmantoja savos darbos; prot raksturot gaisa perspektīvu, zina ar to saistītos vēsturiskos faktus, prot raksturot tās pazīmes.
2. Gaisa perspektīvas raksturojums 00:00:00 vidēja 18 p. Prot saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes Ķīnas mākslinieku tušas gleznojumos; zina, kad un kas noformulēja gaisa perspektīvas principus; prot noteikt šo principu pazīmes Ķīnas tušas gleznojumos; prot gleznu reprodukcijās saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes; prot saskatīt gaisa perspektīvas principus eļļas gleznojumu un tušas gleznojumu reprodukcijās; prot raksturot gaisa perspektīvas vēsturiskos faktus, spēj saskatīt atmosfēras perspektīvu mākslas darba reprodukcijā; prot saskatīt atmosfēras perspektīvu mākslas darbu reprodukcijās.
3. Cilvēka acs perspektīvas vispārīgs raksturojums 00:00:00 vidēja 10 p. Prot attēlos saskatīt acu augstuma "cilvēka acs perspektīva" pazīmes; zina, kādas pazīmes atbilst cilvēka acs perspektīvai; prot raksturot cilvēka acs perspektīvu, spēj saskatīt raksturīgās pazīmes attēlā.
4. Acu augstuma "vardes perspektīva" vispārējs raksturojums 00:00:00 vidēja 12 p. Prot raksturot acu augstuma "vardes perspektīva" pazīmes; prot attēlos saskatīt acu augstuma "vardes perspektīva" pazīmes.
5. Acu augstuma "putna perspektīva" vispārējās pazīmes 00:00:00 vidēja 10 p. Prot raksturot "putna perspektīvas" pazīmes; prot attēlos saskatīt acu augstuma "putna perspektīva" pazīmes.
6. Acu augstuma veidi, to raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 23 p. Zina, kādi mēdz būt acu augstumu veidi, prot tos raksturot; prot attēlos saskatīt un atšķirt cilvēka acs, vardes un putna perspektīvu.