Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. "Putna perspektīvas" raksturīgās pazīmes 1p.
2. Acu augstums "putna perspektīva" 2p.
3. Acu augstuma "putna perspektīva" raksturīgās pazīmes 4p.
4. "Putna perspektīvas" raksturīgās pazīmes 3p.