Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Acu augstuma "vardes perspektīva" raksturīgās pazīmes 1p.
2. Acu augstums "vardes perspektīva" 4p.
3. "Vardes perspektīvas" raksturīgās pazīmes 4p.
4. "Vardes perspektīva" mākslas darbu reprodukcijās 3p.