Horizonts – šķietama līnija, kur debesis it kā "satiekas" ar Zemi. Sengrieķu valodā vārds ορίζον orizon nozīmē norobežojošs. Horizonta līnija norobežo skatītājam redzamo Zemes daļu. Atrodoties vienā līmenī ar horizontu, cilvēks redz apkārtējo vidi 5 km attālumā.
 
11.jpg
Attēlā horizonta līnija, kas "norobežo" jūru un debesis
 
Ja cilvēks pakāptos augstāk (skatu tornī, daudzstāvu mājas pēdējā stāvā, kalnā), tad viņš redzētu objektus daudz tālāk.
 
12.jpg
Attēlā skats uz upes ieleju no kalna virsotnes (Tomass Kouls "Oksbova", 1836)
 
Mākslā par horizontu dēvē acu augstumu. Acs augstums cieši saistīts ar lineāro perspektīvu, kas nosaka, ka visas paralēlās līnijas satek vienā punktā pie horizonta.
 
6.jpg
Attēlā visas paralēlās līnijas tiecas uz vienu satekpunktu pie horizonta līnijas centrā
 
Atkarībā no tā, cik augstu atrodas horizonta līnija, acu augstumu iedala trīs veidos: cilvēka acs perspektīva, vardes perspektīva un putna perspektīva.
 
Cilvēka acs perspektīva
Kad cilvēks nostājies un vēro apkārtni, viņš zemi un debesis redz vienādi lielās daļās. Šajā gadījumā, aplūkojot mākslas darbu, horizonta līnija attēlota mākslas darbam pa vidu. Zemes un debesu laukumi attēloti vienādi lieli.
 
13.jpg
Attēlā horizonta līnija atrodas mākslas darbam pa vidu (cilvēka acs perspektīva; Tomass Kouls "Pagātne", 1838)
 
Vardes perspektīva
Iedomājies, kā pasauli redz varde, kura pieplakusi pie zemes. Viņas skatam paveras neliels lauks, pļava, savukārt debesis viņa redz vairāk. Objekti izskatās augstāki, lielāki.
 
4.JPG
Attēlā skats uz Eifeļa torni no apakšas
 
Horizonta līnija atrodas fotogrāfijas vai mākslas darba apakšējā trešdaļā, zem viduslīnijas. Zemes laukums ir mazāks, debesu – lielāks.
 
7.jpg
Attēlā horizonta līnija atrodas zem viduslīnijas (vardes perspektīva)
 
Putna perspektīva
Iedomājies, ka putns sēž augsta koka galotnē. Putns redz tālāk, viņa skatam paveras plašāki lauki, pļavas, pilsētas ielas u.c.
 
1.jpg
Attēlā putna perspektīva
 
Mākslas darbā horizonta līnija atrodas augšējā trešdaļā, virs viduslīnijas. Zemes laukums ir lielāks, debesīm veltītais – mazāks.
 
66.jpg
Attēlā horizonta līnija atrodas virs viduslīnijas (putna perspektīva; Pīters Brēgels Vecākais "Ganāmpulka atgriešanās", 1565)