Teorija

Uzdevumi

1. Ritms. Ritmu veidi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Ritms. Metriskais ritms ainavās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ritms. Metriskā ritma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ritms. Līniju ritmi latviešu tautastērpa brunču rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Ritms. Dinamiskais līniju ritms latviešu tautastērpa brunču rakstos (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ritms. Ritmu veidi attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ritms. Ritma raksturojums, tā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Simbols. Latviešu ornamentos attēloto dievu nozīme, darbības sfēra (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Simbols. Senlatviešu dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Simbols. Senlatviešu simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Simbols. Senlatviešu dievu simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Simbols. Senlatviešu dievu simboli cimdu rakstos

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Simbols. Senlatviešu dievu simboli cimdu rakstos, šo dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Ornaments. Ornamentu veidi, to izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Ornaments. Rakstu kompozīcijas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Ornaments. Ornamenta veidošanas principi

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Ornaments. Kompozīciju veidi (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Ornaments. Lielvārdes josta, ornamenta kompozīciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Ornaments. Ornamenta kompozīciju principi

Grūtības pakāpe: zema

3
20. Ornaments. Ornamentu veidojošie elementi, kompozīciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Ritms. Ritmu veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Ritms. Ritms, tā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Simbols. Senlatviešu dievu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Simbols. Senlatviešu dievi un to simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

17
5. Ornaments. Ornamenta veidošanas principi

Grūtības pakāpe: zema

10
6. Ornaments. Ornamenta veidi, kompozīcijas principi

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem