Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Ornaments. Kompozīciju veidi 2p.
2. Ornaments. Lielvārdes josta, ornamenta kompozīciju veidi 4p.
3. Ornaments. Ornamenta kompozīciju principi 3p.
4. Ornaments. Kompozīciju veidi 2p.
5. Ornaments. Ornamentu veidojošie elementi, kompozīciju veidi 5p.