Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ornaments. Ornamentu veidi, to izmantošana 3p.
2. Ornaments. Rakstu kompozīcijas veidi 4p.
3. Ornaments. Lielvārdes josta 1p.
4. Ornaments. Ornamenta veidošanas principi 2p.