Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ritms Zina, kas ir ritms, prot raksturot ritmu veidus, atpazīt tos.
2. Simbols. Latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes Zina, kas ir simbols, izprot latviešu etnogrāfisko rakstu veidojošo zīmju nozīmi.
3. Ornaments Prot raksturot ornamentu, zina ornamenta izveides principus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms. Ritmu veidi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot ritmu veidus.
2. Ritms. Metriskais ritms ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot ainavās saskatīt metrisko ritmu objektu izkārtojumā.
3. Ritms. Metriskā ritma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskatīt metrisko ritmu ēkas fasādē, telpu dekoratīvajos elementos.
4. Ritms. Līniju ritmi latviešu tautastērpa brunču rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt līniju ritmus, noteikt to veidus.
5. Ritms. Dinamiskais līniju ritms latviešu tautastērpa brunču rakstos (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot attēlos saskatīt dinamiskā līniju ritma pazīmes.
6. Ritms. Ritmu veidi attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādu ritmu pazīmes.
7. Ritms. Ritma raksturojums, tā veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot ritmu, spēj atpazīt tā veidus, saskatīt to pazīmes attēlos.
8. Simbols. Latviešu ornamentos attēloto dievu nozīme, darbības sfēra (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot senlatviešu dievu darbības sfēru, viņu nozīmi cilvēka dzīvē.
9. Simbols. Senlatviešu dievu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot senlatviešu dievus, kuru simboli izmantoti latviešu etnogrāfiskajā rakstā.
10. Simbols. Senlatviešu simboli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atpazīst senlatviešu simbolus.
11. Simbols. Senlatviešu dievu simboli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt senlatviešu dievu simbolus.
12. Simbols. Senlatviešu dievu simboli cimdu rakstos 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot cimdu rakstos saskatīt senlatviešu dievu simbolus.
13. Simbols. Senlatviešu dievu simboli cimdu rakstos, šo dievu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot attēlos saskatīt senlatviešu dievu simbolus, spēj šos dievus raksturot.
14. Ornaments. Ornamentu veidi, to izmantošana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot ornamentu, zina, kādas zīmes izmanto ornamentu veidošanā, kuru priekšmetu rotāšanā izmanto noteiktus ornamentus.
15. Ornaments. Rakstu kompozīcijas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ornamentu kompozīciju veidus.
16. Ornaments. Ornamenta veidošanas principi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kādus simbolus izmanto noteikta ornamenta veidošanā, prot raksturot dažādus ornamenta kompozīcijas veidus.
17. Ornaments. Kompozīciju veidi (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ornamentu veidošanā ievērotos kompozīcijas principus.
18. Ornaments. Lielvārdes josta, ornamenta kompozīciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos atpazīt Lielvārdes jostu, māk noteikt kompozīcijas veidus.
19. Ornaments. Ornamenta kompozīciju principi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kādi principi tiek ievēroti, veidojot noteiktu ornamentu kompozīcijas.
20. Ornaments. Ornamentu veidojošie elementi, kompozīciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot nosaukt ornamentu veidus, zina, kādas zīmes izmanto ornamentu veidošanā, prot saskatīt ornamentu kompozīcijas veidu pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms. Dinamiskais līniju ritms latviešu tautastērpa brunču rakstos Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt dinamiskā līniju ritma pazīmes.
2. Ritms. Ritmu veidu pazīmes I Citi augsta 2 p. Prot atpazīt dažādu ritmu raksturīgās pazīmes.
3. Ritms. Ritmu veidu pazīmes II Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt dažādo ritmu pazīmes.
4. Simbols. Latviešu ornamentos attēloto dievu nozīme, darbības sfēra Citi zema 3 p. Prot raksturot senlatviešu dievu darbības sfēru, viņu nozīmi cilvēka dzīvē.
5. Simbols. Senlatviešu dievu darbības sfēras Citi augsta 3 p. Prot raksturot senlatviešu dievu darbības sfēras.
6. Simbols. Senlatviešu dievu raksturojums, to simboli Citi vidēja 3 p. Prot raksturot senlatviešu dievus, māk saskatīt šo dievu simbolus attēlos.
7. Ornaments. Kompozīciju veidi Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ornamentu veidošanā ievērotos kompozīcijas principus.
8. Ornaments. Lielvārdes josta Citi zema 1 p. Prot attēlā saskatīt Lielvārdes jostas pazīmes.
9. Ornaments. Kompozīciju veidi Citi augsta 2 p. Prot raksturot ornamentu kompozīciju veidus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms. Ritmu veidu raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot ritmu veidus; prot atpazīt dažādu ritmu raksturīgās pazīmes; prot ainavās saskatīt metrisko ritmu objektu izkārtojumā; prot saskatīt metrisko ritmu ēkas fasādē, telpu dekoratīvajos elementos.
2. Ritms. Ritms, tā veidi 00:00:00 vidēja 15 p. Prot raksturot ritmu, spēj atpazīt tā veidus, saskatīt to pazīmes attēlos; prot attēlos saskatīt līniju ritmus, noteikt to veidus; prot attēlos saskatīt dinamiskā līniju ritma pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādu ritmu pazīmes.
3. Simbols. Senlatviešu dievu raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 14 p. Prot raksturot senlatviešu dievu darbības sfēru, viņu nozīmi cilvēka dzīvē; prot raksturot senlatviešu dievus, kuru simboli izmantoti latviešu etnogrāfiskajā rakstā; atpazīst senlatviešu simbolus.
4. Simbols. Senlatviešu dievi un to simboli 00:00:00 vidēja 17 p. Prot attēlos saskatīt senlatviešu dievu simbolus; prot cimdu rakstos saskatīt senlatviešu dievu simbolus; prot attēlos saskatīt senlatviešu dievu simbolus, spēj šos dievus raksturot.
5. Ornaments. Ornamenta veidošanas principi 00:00:00 zema 10 p. Prot raksturot ornamentu, zina, kādas zīmes izmanto ornamentu veidošanā, kuru priekšmetu rotāšanā izmanto noteiktus ornamentus; prot raksturot ornamentu kompozīciju veidus; prot attēlā saskatīt Lielvārdes jostas pazīmes; zina, kādus simbolus izmanto noteikta ornamenta veidošanā, prot raksturot dažādus ornamenta kompozīcijas veidus.
6. Ornaments. Ornamenta veidi, kompozīcijas principi 00:00:00 vidēja 16 p. Prot attēlos saskatīt ornamentu veidošanā ievērotos kompozīcijas principus; prot attēlos atpazīt Lielvārdes jostu, māk noteikt kompozīcijas veidus; zina, kādi principi tiek ievēroti, veidojot noteiktu ornamentu kompozīcijas; prot raksturot ornamentu kompozīciju veidus; prot nosaukt ornamentu veidus, zina, kādas zīmes izmanto ornamentu veidošanā, prot saskatīt ornamentu kompozīcijas veidu pazīmes.