Ritms – vienādu vai līdzīgu elementu sistemātiska atkārtošanās noteiktos intervālos.
12.jpg
Attēlā – sengrieķu tempļa kolonnas, izkārtotas ritmiski rindā
 
Grieķu valodā vārds ritms (rhytmos) nozīmē plūsma, vienmērīgums, saskaņotība.
 
Ritms ir viens no vizuālās mākslas kompozīcijas principiem. Zinot ritma izteiksmes nozīmi, mākslinieks var radīt līdzsvarotības un harmonijas sajūtu vai gluži pretēji – kustību, nemieru, akcentējot kādu mākslas darba daļu.
 
295.jpg
Attēlā koki, kas izkārtoti vienmērīgi, rada mierīgu noskaņu
 
267.jpg
Attēlā koka zari, kas izkārtoti nevienmērīgi un tiecas dažādos virzienos, rada dinamisku noskaņu
 
Mākslā ritms nozīmē līdzīga elementa, krāsas laukuma, līniju kārtojuma atkārtošanos kādā citā mākslas darba daļā. Ritms vizuāli sasaista atsevišķas mākslas darba daļas, rada harmonijas sajūtu, virza skatītāja skatienu, piesaista uzmanību, rada vienotas kompozīcijas iespaidu. 
 
5.jpg
Attēlā klusās dabas labajā malā izvietotais bumbieris līdzsvaro kompozīciju, vieno to
 
Ritms ir jebkura ornamenta pamatā.
 
6.JPG
Attēlā ritmiski izkārtoti elementi dekoratīvajās ornamentu joslās
 
Ritmu veidi
Atkarībā no tā, kā izkārtoti ritmu veidojošie elementi, ritms var būt sarežģīts vai vienmērīgs, radot atbilstošu noskaņu. Sarežģīts ritms rada nemiera, nestabilitātes sajūtu. Vienmērīgs ritms rada līdzsvarotības, harmonijas sajūtu.
 
Metriskais ritms
Šādu ritmu veido vienādos intervālos atkārtoti vienādi elementi. Mazākais elementu skaits - trīs elementi.
 
12.jpg
Attēlā metriskais ritms lavandas laukos
 
Brīvais ritms
Brīvo ritmu veidojošie elementi vai intervāli starp tiem nav vienādi.
 
10.jpg
Attēlā brīvais ritms lavandu laukos (intervāli vienādi, bet stādījumi - dažādās krāsās)
 
Statiskais ritms
Ritmu veidojošie elementi izkārtoti vienādos intervālos, to skaits nedz samazinās, nedz pieaug.
 
7.jpg
Attēlā statiskais ritms tautastērpā
 
Dinamiskais ritms
Ritmu veidojošo elementu skaits vienā noteiktā virzienā pieaug vai samazinās, šie elementi mainās, mainās intervāls starp elementiem. Jo vairāk elementi mainās, jo dinamiskāks kļūst ritms.
 
2.jpeg
Attēlā dinamiskais ritms veidojas, mainoties intervāliem starp tumšajām līnijām