Teorija

Svarīgi!
Simbols - tēls, ar kura palīdzību tiek pausta kāda ideja. Simbols var būt grafiska zīme, priekšmets, dzīvnieks, krāsa. Ar simbolu palīdzību cilvēks var īsi nodot kādu noteiktu informāciju.
Latviešu ornamentos jeb latvju rakstos vērojamas dažādas rakstu zīmes, kas simbolizē senos latviešu dievus.
Saule
Viena no ievērojamākajām debesu dievībām, arī viena no senākajām dievībām. Saule saistīta ar seno zemkopju auglības kultu. Saule rūpējas par cilvēkiem, ir arī bāreņu aizgādne un sargātāja.
 
scan0004.jpg
Attēlā - apaļā Saules zīme
 
4.jpg
Attēlā - rozetes veida Saules zīmes
 
1.jpg
Attēlā - četrstūrainās Saules zīmes
Dievs
Debesu dievība, kosmiskās kārtības uzturētājs, debesu simbols. Viņš nosaka debess spīdekļu gaitu un ritmu. Dievs nosaka tikumisko un tiesisko kārtību, soda ļaunos un atalgo labos cilvēkus. Dievs ir cilvēku aizgādnis, viņš nes svētību zemei. Viņš mudina cilvēkus uz labiem darbiem, nosoda slinkumu.
Dievu simbolizē trijstūris ar 90 grādu leņķi augšējā virsotnē. Šī zīme simbolizē arī debesis kā pasaules jumtu. Trijstūris var būt attēlots ar apakšējo daļu vai bez tās, virsotne dažkārt tiek rotāta.
 
3.jpg
Attēlā - Dieva zīme
 
5.jpg
Attēlā - papildinātās Dieva zīmes
Laima
Liktens dieviete, nosaka cilvēka likteni, pavada viņu no dzimšanas brīža līdz pat nāves stundai. Laima var vēlēt cilvēkam labu, bet var vēlēt arī ļaunu, nospriest nāvi, ja cilvēks ir izdarījis kaut ko ļoti sliktu. Laima nosaka - vai cilvēkam būs labs, vai slikts liktenis. Viņa ir cilvēka garīgās dzīves vadītāja.
Laimu simbolizē Laimas skujiņa vai slotiņa.
 
6.jpg
Attēlā - Laimas zīmes
Māra
Liktens dieviete, visa dzīvā aizgādne, viņas pārziņā atrodas visa materiālā pasaule. Māra rūpējas par lopiem, malējām, jaunām meitenēm, bārenēm, atraitnēm. Māra dziedina slimības, arī slimos mājlopus. Viņa saistīta ar govīm, to ganīšanu. Māru, atkarībā no tā, kādā vidē viņa darbojas, dēvē pa Zemes māti, Ūdens māti u.c.
 
8.JPG
Attēlā - Māras kā Zemes mātes simbols
 
9.JPG
Attēlā - Māras kā Zemes mātes simbols
 
11.JPG
Attēlā - Māras kā Ūdens mātes simbols
 
10.png
Attēlā - Māras zīme "zalktis"
  
7.JPG
Attēlā - krustukrusts jeb Māras krusts
Jumis
Auglības dievs. Jumim tika veltīti svētki, kurus svinēja rudenī - apkūlības. Jumja kults saistīts ar auglības, labklājības, bagātības vairošanu.
 
12.jpg
Attēlā - Jumis
Ūsiņš
Pirmsākumos Ūsiņš bija gaisma dievība, saistīts ar gaismas atnākšanu, pavasari. Ar laiku Ūsiņš pārtapa par zirgu aizgādni.
 
scan0059a.jpg
Attēlā - Ūsiņa zīme
Austras koks jeb Pasaules koks
Austras koks pasauli iedala trīs sfērās: saknes simbolizē pazemi, stumbrs - zemi, galotne - debesis.
2.jpg
Attēlā - Austras koks
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Simbols
Latvijas kultūras vēsture/Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003. - 180 lpp. :il. : 28.-34.lpp.
Latvijas kultūras vēsture/Austra Avotiņa, Daina Blūma, Asja Līdaka, Ināra Ņefedova, Edvarda Šmite. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. - 507 lpp. :il. : 19.-21.lpp.
Attēli:
https://ztzks.wordpress.com/saules-zime/
http://spoki.tvnet.lv/vesture/Latviesu-rakstu-zimes/532881/1/2
https://ztzks.wordpress.com/about/
https://ztzks.wordpress.com/laimas-zime/
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Liinija.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Triisstuuris.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Liiklochu.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Zalksha_ziime.svg
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Krusts.JPG
https://ztzks.wordpress.com/austras-koks/