Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Ritms. Ritma raksturojums, tā veidi 3p.
2. Ritms. Līniju ritmi latviešu tautastērpa brunču rakstos 4p.
3. Ritms. Dinamiskais līniju ritms latviešu tautastērpa brunču rakstos 2p.
4. Ritms. Ritmu veidi attēlos 4p.
5. Ritms. Ritmu veidu pazīmes II 2p.